Звіт про роботу спеціальної секції «Вбудовані систем та IoT (DESIRE)»

23.09.2016 00:36

22 вересня 2016 року на базі кафедри програмних засобів в рамках VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій», за планом проекту TEMPUS 544091-TEMPUS-1-2013-1-BE-TEMPUS-JPCR [DESIRE] «Розробка курсів з вбудованих систем з використанням інноваційних підходів для інтеграції освіти, науки та виробництва в Україні, Грузії, Вірменії»працювала спеціальна секція «Вбудовані системи та ІоТ».

В роботі секції прийняли участь представники різних кафедр університету: програмних засобів, електричних та електронних апаратів, інформаційних технологій електронних засобів, комп'ютерних систем та мереж, радіотехніки та телекомунікацій.

Декілька доповідей були надіслані нашими коллегами з Донбаської державної машинобудівної академії.

Серед гостей були присутні профессор кафедри теоретичної радіотехніки та радіовимірювання Національного університету «Львівська політехніка» Бондарев А.П. та провідний інженер-конструктор НВК «Іскра» Гармаш Є.М.

Викладачі, аспіранти та магістри представили десять доповідей, що увійшли до програми конференції:

1. Van Merode D., Tabunshchyk G., Goncharov Y., Patrakhalko K., Staroverov V. Interactive university platform

2. Petrova O., Tabunshchyk G. Investigation of real-time systems reliability characteristics

3. Баркалов А.А., Зеленева И.Я., Грушко С.С., Михайлютенко Д.А. Способы оптимизации схем совмещенных микропрограммных автоматов в базисе FPGA

4. Пархоменко А.В., Кравченко О.П. Модернізація центрального пульту управління системи FPV AUTO

5. Пархоменко А.В., Кравченко Д.П., Слизинов Д.А. Автоматизированная система управления оборудованием в офисе

6. Пархоменко А.В., Туленков А.В., Поздняков О.А., Залюбовский Я.И. Разработка программно-аппаратной платформы для обучения технологиям интернета вещей и устройств

7. Пархоменко А.В., Шепеленко В.Р., Соколянский А.В. Оценка качества сайта удаленной лаборатории RELDES

8. Поляков М.А. Кибер-физические системы объектов изучения для удаленных лабораторий

9. Тарасов А.Ф., Сагайда П.И., Васильева Л.В. Применение технологий Virtual LAB в машиностроительной академии

10. Шитикова Е.В., Табунщик Г.В. Метод формирования множества контролируемых параметров для программ испытаний сложных технических систем.

Крім того, магістрами кафедри програмних засобів додатково були представлені дві презентації:

11. Резніченко М., Григор'єв Є. Дослідження та практична реалізація ІОТ технологій

12. Мисюра С.К. Отчет об участии в летней школе «General Project Management» (июнь, 2016, Университет прикладных наук и искусств, Дортмунт, Германия)

Доповіді викликали жваву дискусію та багато запитань. Всім доповідачам було вручено подарунки та Сертифікати учасників спеціальної секції «Вбудовані системи та ІоТ».