Здобутки і перспективи реалізації міжнародного проекту з підготовки молодих вчених

28.03.2015 14:17

ceres2

 

tempus-ceres

В Мінську (Республіка Білорусь) 23-24 березня 2015 р. відбулася третя нарада учасників міжнародного проекту “Сenters of Excellence for young RESearchers” (CERES – «Центри передового досвіду для молодих вчених») програми “Tempus” Європейської Комісії. У зустрічі брали участь викладачі та молоді вчені університетів Німеччини (м. Падеборн) Словаччини (м. Жиліна), Білорусі (м. Гомель, м. Брест, м. Мінськ) та Україні (м. Київ, м. Дніпропетровськ, м. Запоріжжя). Від Запорізького національного технічного університету (ЗНТУ) у нараді брали участь співробітники кафедри програмних засобів професор, д.т.н. С. О. Субботін та доцент, к.т.н. А. О. Олійник.

Нараду відкрили із привітальними словами до учасників проекту проректор з навчальної роботи та менеджменту якості Білоруського державного університету інформатики та радіоелектроніки (м. Мінськ) О. М. Живицька та координатор проекту від Жилінського університету (м. Жиліна, Словаччина) проф., доктор філософії К. Матіашко.

Учасниками зустрічі зазначені проблеми забезпечення доступу молодих науковців до наукових цифрових бібліотек та низька кількість закордонних публікацій у партнерських університетів з СНД. Відзначені проблеми планується розв’язати шляхом розробки та впровадження інформаційної системи, яка забезпечить якісно новий рівень підготовки та захисту дипломних та інших наукових робіт молодих фахівців і вчених. Подібні системи пошуку наукових тем та розповсюдження результатів наукових досліджень вже давно і успішно існують у багатьох європейських країнах, однак, тільки на рівні бакалаврату та в рамках одного-двох університетів.  Мета проекту CERES – охопити всі щаблі вищої освіти від бакалавра до магістра та аспіранта, а також об'єднати молодих вчених з декількох країн для дослідження актуальних наукових проблем.

На нараді зазначалося, що проект CERES буде не тільки сприяти трансферу знань та навчання цільових груп (представників підприємств, викладачів та молодих вчених) через поширення результатів проекту в університетах країн-партнерів і на підприємствах, але, в першу чергу, допоможе практичній реалізації наукових ідей, об'єднавши освіту, науку і виробництво в єдиний трикутник знань.

На створюваному порталі CERES планується відкрити «каталог замовлень» від промислових підприємств, за вирішення яких молоді вчені зможуть братися у своїх дослідженнях. Через портал буде організовано спільну роботу місцевих і міжнародних груп молодих вчених. Причому над одним проектом зможуть працювати студенти та науковці з суміжних галузей знань. У підсумку молоді вчені створять проекти, за яким захищатимуть свої дипломні роботи. За подібним сценарієм будуть побудовані групи і для вирішення більш складних наукових завдань.

Учасники наради обмінялися досвідом з підготовці молодих вчених у партнерських університетах, провели консультації щодо розробки веб-порталу для організації роботи та взаємодії молодих учених при проведенні наукових досліджень, обговорили питання створення нового міжнародного журналу для публікації результатів досліджень молодих вчених (планується введення журналу до міжнародних баз).

Представники партнерських університетів виступили із презентаціями щодо виконання проекту. Зокрема у доповіді проф. С. О. Субботіна висвітлено діяльність Ради молодих учених і спеціалістів ЗНТУ та хід реалізації проекту в ЗНТУ.

З метою забезпечення функціонування та впровадження інформаційної системи у ЗНТУ планується придбання комп’ютерного обладнання. Фінансування нового обладнання передбачено за рахунок коштів проекту CERES, наданих Європейською Комісією.

У межах зустрічі також проведено тренінг-семінари для підготовки CERES-менеджерів – осіб, які будуть займатися впровадженням та розповсюдженням сучасних європейських методик навчання та інноваційних педагогічних технологій підготовки молодих вчених.

Учасники зустрічі відвідали лабораторії факультету комп'ютерних систем та мереж, ознайомилися з досвідом створення у Білоруському державному університеті інформатики та радіоелектроніки спільних лабораторій з CISCO, National Instruments, SAP, пройшлися по Парку високих технологій. Культурна програма включала в себе відвідування музею університету, національної бібліотеки та оглядову екскурсію по Мінську.

За підсумками зустрічі її учасники отримали сертифікати менеджерів проекту CERES, розробили структуру майбутнього порталу, домовилися про майбутню співпрацю з реалізації проекту та розповсюдження його результатів у вигляді семінарів, конференцій, тренінгів та літньої школи, яку планується провести в 2016 р. у ЗНТУ.