Ювілей кафедри програмних засобів

06.09.2016 00:50

Восени 2016 року виповнюється 25 років відкриття в ЗНТУ спеціальності «Програмне забезпечення обчислювальної техніки та автоматизованих систем» (ПЗОТАС) та 20 років першого випуску цієї спеціальності.

Спеціальність ПЗОТАС була заснована у 1991 р. на кафедрі конструювання і виробництва радіоапаратури ЗНТУ. У 1996 р. відбувся перший випуск спеціалістів з кваліфікацією «інженер-програміст». Фундаторами спеціальності та IT-освіти в ЗНТУ в 90-ті роки були доценти В.М. Крищук, С.К. Корнієнко, Н.М. Василега, В.А. Височин, В.І. Дубровін, В.І. Лебідь, В.Ф. Онищенко, О.О. Петрищев, Г.О. Полянський, В.П. Рисіков, С.М. Сердюк, Е.І. Ткачов, старші викладачі І.В. Левада, Т. М. Онікієнко, асистенти О.А. Поздняков, О.О. Степаненко, Л.Ю. Романова (Дейнега), С.Г. Милінчук, Л.П. Скачко та інші.

Далі відбулася зміна назви спеціальності: вона стала називатися «Програмне забезпечення автоматизованих систем» (ПЗАС). На основі спеціальності ПЗАС у 2000 р. уведено спеціалізацію «Програмне забезпечення в бізнесі, менеджменті та підприємництві».

У 2002 році шляхом відокремлення від кафедри конструювання та технології виробництва радіоапаратури була створена нова кафедра – програмних засобів (ПЗ), що стала базою для спеціальності ПЗОТ та увійшла до складу новоствореного факультету інформатики та обчислювальної техніки (ІОТ). З початку заснування і до 2012 р. кафедру очолював к.т.н., доцент А.В. Притула. У 2004 р. на кафедрі відкрито нову спеціальність «Інформаційні технології проектування» (ІТП). У 2000-х роках на кафедрі відбулося стрімке розширення викладацького складу: залучалися представники виробництва (ст. викл. А.П. Василенко) та молоді викладачі (А.В. Пархоменко, Г.В. Неласа, Г.М. Шило, Г.В. Табунщик, С.О. Субботін, Н.О. Миронова, М.О. Андреєв, М.В. Калініна, Ж.К. Камінська, Є.М. Федорченко, О.І. Качан, А.О. Олійник).

У 2010-х роках на кафедрі з'явилися нові викладачі О.О. Олійник, Є,О. Гофман, С.О. Зайцев, В.М. Льовкін, Т.В. Юр (Федорончак), Т.О. Колпакова, Т.А. Зайко. З 2011 по 2016 рік кафедру очолював к.т.н., професор В.І. Дубровін. Відбулася зміна назви спеціальності ПЗАС: вона стала називатися «Програмне забезпечення систем» (ПЗС). У 2012 році на кафедрі відкрито спеціальності «Інженерія програмного забезпечення» (ІПЗ) та «Системи штучного інтелекту» (СШІ). У 2015 р. відповідно до нового переліку спеціальностей здійснено перехід до підготовки студентів за спеціальностями «Інженерія програмного забезпечення» (об'єднує спеціальності ІПЗ та ПЗС) та «Комп'ютерні науки та інформаційні технології» (КНІТ, об'єднує спеціальності ІТП та СШІ. З 2016 року кафедру очолює випускник кафедри, д.т.н., професор С.О. Субботін. Весною 2016 р .на кафедрі ліцензовано аспірантуру за спеціальністю КНІТ.

Сьогодні серед викладачів кафедри наукові ступені мають 16 співробітників: один доктор наук (Субботін С.О.), 16 кандидатів наук (Дубровін В.І., Зайко Т. А.,.Каплієнко Т.І., Корнієнко С.К., Льовкін В.М., Неласа Г.В., Олійник А.О., Онищенко В.Ф., Пархоменко А.В., Притула А.В., Рисіков В.П., Сердюк С.М., Степаненко О.О., Табунщик Г.В., Федорончак Т. В., Шило Г.М.). Вчене звання професора мають двоє співробітників (Субботін С.О., Дубровін В.І.), доцента – 11 співробітників (Корнієнко С.К., Неласа Г.В., Олійник А.О., Пархоменко А.В., Притула А.В., Рисіков В.П., Сердюк С.М., Степаненко О.О., Табунщик Г.В., Федорончак Т.В., Шило Г.М.). Серед викладачів кафедри є один лауреат Премії Президента України (Субботін С.О.), два лауреати Премії Верховної Ради України (Олійник А. О., Субботін С.О.), чотири стипендіати стипендії Кабінету Міністрів України (Олійник А. О., Олійник О. О., Субботін С. О., Табунщик Г. В.). Також у штаті кафедри працює сім викладачів без ступенів та звань (Дейнега Л.Ю., Камінська Ж.К., Качан О.І., Колпакова Т.О., Левада І.В., Миронова Н.О., Скачко Л.П., Федорченко Є.М.), три завідувачі лабораторій (Андреєв М.О., Бєлова А.В., Калініна М.В.) та шість лаборантів (Кашина Т.Г., Костюк В.Г., Льовкіна С.В., Людвикевич К. Л., Рященко О.В., Цикало А.Ю.). До навчального процесу кафедри залучаються також аспіранти.

Викладачами кафедри ведеться значна навчально-методична та науково-дослідна робота. Здійснюється підготовка бакалаврів, магістрів, аспірантів денної та заочної форм навчання, слухачів центру післядипломної освіти, екстернів. Публікуються наукові монографії, навчальні посібники, наукові статті, тези і патенти. Студенти кафедри беруть участь та займають призові місця на вузівських, загальноукраїнських та міжнародних олімпіадах та конкурсах. Кафедра виконує міжнародні проекти програм TEMPUS та Erasmus+, що дозволило створити нові лабораторії, оснащені сучасною комп'ютерною технікою та обладнанням, інтегрувати навчальний процес і науково-дослідну роботу зі студентами та промисловими підприємствами.

За роки існування в ЗНТУ спеціальностей кафедри програмних засобів підготовлено понад тисячу випускників, що працюють на підприємствах Запорізького регіону, України та за кордоном.

Завідувач кафедри програмних засобів
Сергій СУББОТІН