Ювілей кафедри програмних засобів

12.04.2016 00:54

Кафедра програмних засобів Запорізького національного технічного університету вже 10 років є активним учасником міжнародних освітніх проектів (2006-2016). Цій даті присвячено ювілейний флаер , в якому висвітлено основні здобутки ЗНТУ та, зокрема, кафедри програмних засобів завдяки програмам TEMPUS&ERASMUS+ за підтримки Європейської комісії.

Цього року добігають кінця два тісно пов'язаних проекти ICo-op «Промислова співпраця та креативна інженерна освіта на основі віддаленої інженерії та віртуального інструментарію» та DESIRE «Розробка курсів з вбудованих систем з використанням інноваційних віртуальних підходів для інтеграції науки, освіти та промисловості в Україні, Грузії, Вірменії».

Результатом синергії цих двох проектів стала нова Лабораторія вбудованих систем та віртуальної інженерії, що була відкрита урочисто в жовтні минулого року за підтримки ректора ЗНТУ Сергія Бєлікова за участю європейських партнерів та представників бізнесу.

Сьогодні на базі лабораторії створені дві наукові групи: розробників віддаленої лабораторії RELDES (REmote Laboratory for Design of Embedded Systems) (керівник доцент Анжеліка Пархоменко) та дослідників надійності вбудованих систем ISRT (Informational System Reliability Team) (керівник професор Галина Табунщик).

Результатом плідної наукової роботи викладачів в рамках проекту ICo-op стала монографія «Віддалений та віртуальний інструментарій в інжинірингу» за загальною редакцією координатора проекту професора Технологічного університету Ільменау (Німеччина) К. Хенке, колективу авторів: А.Пархоменко, Г.Табунщик, М.Поляков, О.Гладкова, Т.Каплієнко, Т.Ларіонова (кафедра програмних засобів і кафедра електричних та електронних апаратів). На сьогоднішній день, автори також підготували до видання навчальний посібник англійською мовою «Remote and virtual tools in engineering».

Спільно з колегами з Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» за підтримки проекту ICo-op видано книгу «Інноваційне підприємництво» за загальною редакцією професора НТУ «ХПІ» О.Савченко, за участю колективу авторів від ЗНТУ в складі: А.Соколов, Д. Василічев, А.Карпенко, Л.Васильєва (кафедра управління персоналом і економіки праці).

За програмою проекту DESIRE на цей час завершується робота над декількома навчальними посібниками, видання яких планується влітку поточного року.

Викладачі університету згідно з програмами проектів пройшли стажування в провідних європейських університетах та, як результат, провели тренінги для своїх колег в ЗНТУ. Європейські колеги Карстен Хенке (Технічний університет Ільменау, Німеччина), Дірк ван Мероде (Томас Мор Мехелен-Антверпен, Бельгія) та Пітер Арас (Католицький університет Льовен, Бельгія) провели майстер-класи для студентів, аспірантів та викладачів ЗНТУ в жовтні минулого року.

Завдяки виконавцям проектів, запрацювала Система Дистанційного навчання ЗНТУ. В рамках проекту DESIRE в жовтні минулого року викладачами Київського університету імені Бориса Грінченка було проведено семінар для викладачів ЗНТУ «Створення сучасного електронного курсу в системі Moodle». На цей час створено структуру навчальних курсів університету, в якій важливе місце займають дисципліни, розроблені за проектами TEMPUS. На сьогоднішній день викладачами університету за проектом ICo -op розроблено 4 нові дисципліни, що пропонуються Бізнес-школою ЗНТУ для підвищення кваліфікації фахівців промисловості. А в рамках проекту DESIRE вже модернізовано або розроблено з нуля 18 навчальних модулів, і ця робота ще триває.

В рамках проекту ICo-op влітку минулого року завершилося пілотне навчання за спеціальною програмою «Віддалений та віртуальний інструментарій в інжинірингу». Сорок сім учасників ‑ представники промислових підприємств та компаній Запорізького регіону, студенти та викладачі ЗНТУ отримали нові знання, практичні навички та відповідні Сертифікати. Найкращим студентам та викладачам ‑ авторам нових дисциплін Сертифікати вручив особисто професор Карстен Хенке – координатор проекту ICo-op під час свого візиту до ЗНТУ в жовтні минулого року.

За період виконання двох даних проектів підписано угоди про співпрацю ЗНТУ з такими ІТ-компаніями як: АКТИВ, ПРОКОМ, Noosphere Ventures, Livestream LLC, Brig Retail. Це дозволяє організовувати на високому рівні практики та дипломування студентів, пропонувати програми підвищення кваліфікації персоналу компаній та підприємств, а також здійснювати спільні наукові дослідження.

Налагоджено плідну взаємодію та укладено угоди про співпрацю з європейськими вишами: Технологічним університетом Ільменау (Німеччина), Університетом Трансильванії (Румунія), Католицьким університетом Льовен (Бельгія), Університетом Костянтина Філософа в Нітрі (Словакія), Університетським коледжем Томас Мор Мехелен-Антверпен (Бельгія), Університетом сільського господарства в Нітрі (Словакія).

Проекти в рамках програми TEMPUS&ERASMUS+ дають нові можливості для розвитку освіти та науки в ЗНТУ та сприяють інтеграції в європейський культурний та економічний простір.

Анжеліка Пархоменко,
доцент кафедри програмних засобів