Участь кафедри програмних засобів у міжнародній конференції за проектом TEMPUS CERES

12.08.2015 14:24

tempus_ceresПредставники кафедри програмних засобів Запорізького національного технічного університету взяли участь у міжнародній науковій конференції з інформаційних та цифрових технологій “Information and Digital Technologies – 2015” (IDT-2015), яка відбулася 7-9 липня 2015 р. у Жилінському університеті (м. Жиліна, Словацька Республіка).

Тематика конференції була присвячена розробленню нових методів та засобів інформаційних технологій та їх застосування до розв’язання практичних завдань в різних галузях науки, техніки та медицини.

У конференції брали участь представники дев’ятнадцяти країн, зокрема, Японії, Великобританії, Італії, Польщі, Греції, Чехії, Словаччини, Румунії, України, Білорусі, Росії та ін.

З боку ЗНТУ до міжнародного програмного комітету конференції та складу рецензентів увійшов професор кафедри програмних засобів, д.т.н. С. О. Субботін, який також керував роботою секції конференції.

До оргкомітету конференції було надіслано понад 130 доповідей, серед яких за результатами незалежного зовнішнього рецензування для публікації було відібрано менше половини доповідей. Кожну доповідь рецензували принаймні два рецензенти Усі відібрані доповіді було включено до збірника конференції, який входитиме до цифрової бібліотеки IEEE та буде індексуватися у провідних міжнародних наукометричних базах SCOPUS та Web of Science. З сіми доповідей від ЗНТУ, поданих на конференцію, за результатами рецензування для публікації у збірнику праць було рекомендовано статтю «Individual prediction of hypertensive patient condition based on computational intelligence» співробітників ЗНТУ професора, д.т.н. С. О. Субботіна, доцента, к.т.н. А. О. Олійника та доцента, к.т.н. С. Ю. Скрупського.

В рамках конференції IDT-2015 також працювала секція молодих вчених під егідою проекту “Сenters of Excellence for young RESearchers” (CERES) програми “TEMPUS” Європейської Комісії (реєстраційний номер 544137-TEMPUS-1-2013-1-SK-TEMPUS-JPHES), що містила доповіді молодих учених ЗНТУ Т. Брагіної, В. Льовкіна, Т. Колпакової, Г. Табунщик, М. Тягунової, Т. Голуб, О. Шитікової. Учасники конференції, зокрема і секції CERES, отримали сертифікати про участь.

Доповіді молодих вчених ЗНТУ були рекомендовані до публікації у міжнародному науковому журналі "Central European Researchers Journal" (http://ceres-journal.eu), який буде видаватися за підтримки проекту CERES та планується включити до провідних міжнародних наукометричних баз. Подальша участь ЗНТУ у проекті CERES програми TEMPUS надасть можливість нашим молодим вченим і надалі направляти статті для безкоштовної публікації у журналі "Central European Researchers Journal", до складу наукової редакції якого включено співробітників кафедри програмних засобів ЗНТУ професора С. О. Субботіна та доцента А. О. Олійника.