Синергія Темпус-проектів CERES та ECOTESY

25.05.2015 14:21

ceres3

ecotesy_ceres

22 травня 2015 р. в ЗНТУ відбулася зустріч, присвячена пошуку ефективних шляхів розв’язання задач для досягнення основних цілей Темпус-проектів CERES та ECOTESY, що виконуються в нашому університеті. Викладачі кафедр програмних засобів (ПЗ) та технології авіаційних двигунів (ТАД) – виконавці проектів, обговорили спільні питання та задачі щодо впровадження новітніх технологій в галузі освіти та науки. Окрім викладачів у зустрічі взяли участь також студенти кафедри ПЗ, для яких було організовано екскурсію на кафедру ТАД.

Учасниками зустрічі відзначено, що в регіоні рівень співпраці між молодими вченими та представниками підприємств різних форм власності є недостатним. Тому актуальною є розробка веб-платформ для співпраці між різними компаніями (потенційними роботодавцями), закладами освіти та молодими вченими (потенційними виконавцями), що здатні розв’язувати наукові та практичні задачі, які виникають на підприємствах.

Викладачі кафедри ПЗ професор С. О. Субботін та доцент А. О. Олійник, доповіли про хід виконання міжнародного проекту “Сenters of Excellence for young RESearchers” (CERES) програми “Tempus” Європейської Комісії (реєстраційний номер 544137-TEMPUS-1-2013-1-SK-TEMPUS-JPHES), головною метою якого є покращення умов для проведення досліджень молодими вченими відповідно до науково-дослідної та інноваційної концепції та реалізація програми партнерства між підприємствами та університетами з країн ЄС, Білорусі та України. В результаті виконання проекту розроблено веб-портал для організації роботи та взаємодії підприємств і молодих учених при проведенні наукових досліджень. Розробка та впровадження такого порталу допоможе практичній реалізації наукових ідей молодих вчених, трансферту знань між представниками компаній та науковцями, а також пошуку потенційних замовників та виконавців наукових проектів.

Доцент кафедри технології авіаційних двигунів Д. В. Павленко розповів про створення єдиної вертикально інтегрованої комплексної системи інноваційного розвитку техносфери екосистем з повним циклом (вивчення – дослідження – виробництво – експлуатація/обслуговування – утилізація), що реалізується в рамках виконання міжнародного проекту “Interregional Network for Innovative Development of Ecosystems Technosphere” (ECOTESY) програми “Tempus” (реєстраційний номер 544498-TEMPUS-2013-SE-TEMPUS-JPHES). Розробка такої системи дозволить реалізувати принципово новий підхід до планування екологічної безпеки для всіх об’єктів техносфери на всіх стадіях життєвого циклу. Синергетичний ефект буде досягнуто за допомогою результатів проектів Темпус в області зелених технологій і підтримки інновацій.

Учасники наради домовилися про майбутню співпрацю з реалізації Темпус-проектів та розповсюдження їх результатів у вигляді семінарів, конференцій, тренінгів та зустрічей з представниками підприємств регіону. Участь співробітників університету у реалізації проектів програми “Tempus” Європейської Комісії дозволить впровадити сучасні європейські методики та інноваційні педагогічні технології в навчальний процес, підвищити ефективність навчання фахівців різних спеціальностей, отримати нове сучасне обладнання, наблизити наукові дослідження молодих учених до практичних потреб підприємств, об'єднавши освіту, науку і виробництво в єдиний трикутник знань.