Перше видання ЗНТУ і Запорізького регіону у наукометричній базі Tomson Reuters Web of Science (WoS)

21.11.2016 00:41

Науковий журнал «Радіоелектроніка, інформатика, управління» (скорочено – РІУ, ISSN 607-3274), що видається Запорізьким національним технічним університетом, увійшов до складу Master Journal List бази Tomson Reuters Web of Science (WoS), визнаної у світі найвпливовішою серед наукометричних баз.

На сьогодні журнал РІУ є єдиним з видань ЗНТУ та Запорізького регіону і одним з небагатьох видань України, що тримав таке високе визнання. Цьому сприяло посилення вимог до статей відповідно до міжнародної практики провідних видавництв світу та жорстке рецензування (понад 50% поданих статей відхиляється редакцією на етапі розгляду), а також інтернаціоналізація редколегії та входження журналу до інших наукометричних баз та цифрових бібліотек і каталогів, зокрема IET Inspec, Ulrich's, EBSCO, ВІНІТІ, CrossRef/DOI, e-library.ru/РІНЦ, Cyberleninka, OpenAIRE, CNKI, DOAJ, DOI, Exlibris, EZB, GBV/GVK, Google Scholar, Index Copernicus, MIAR, ROAD, SHERPA/RoMEO, WorldCat.

Журнал РІУ є міжнародним академічним рецензованим виданням, що видається з 1999 р. і публікує статті англійською, російською та українською мовами. Журнал виходить чотири рази на рік, включений до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата фізико-математичних та технічних наук. Важливою особливістю журналу є те, що статті публікуються і рецензуються безкоштовно для авторів, а читачі мають вільний он-лайн доступ до повнотекстових публікацій. Більш детальну інформацію про журнал можна отримати на сайті http://ric.zntu.edu.ua/.

Входження журналу до бази WoS забезпечить науковцям ЗНТУ та інших вишів України, що публікують статті у журналі, можливість широко розповсюдити у світі свої розробки, а також сприятиме більш активному залученню до співпраці у журналі авторів з високорозвинених країн світу.

Оскільки закордонні та національні фонди, що фінансують наукові дослідження, суттєву увагу звертають на наявність у авторів запитів на наукові проекти публікацій у індексованих у WoS виданнях, входження журналу «Радіоелектроніка, інформатика, управління» до цієї бази значно підвищить можливості авторів журналу на отримання міжнародних і національних грантів на проведення наукових досліджень.

Завдяки тому, що члени редколегії журналу беруть участь у виконанні міжнародного проекту «Центри передового досвіду для молодих учених» програми Темпус, фінансованої Європейським Союзом (Ref. No. 544137-TEMPUS-1-2013-1-SK-TEMPUS-JPHES), в ЗНТУ було створено навчальний посібник авторів С. О. Субботіна та А. О. Олійника «Handbook on the writing, formatting, review, analysis and publication of scientific works = Справочник по подготовке, оформлению, рецензированию, анализу и публикации научных работ = Довідник з підготовки, оформлення, рецензування, аналізу та публікації наукових праць». Книга містить систематизований виклад матеріалу з написання, оформлення, та подання наукових робіт до друку у наукових виданнях, а також огляд стандартів оформлення бібліографічних посилань. Розглянуто питання авторської та редакційної етики. Наведено принципи рецензування і аналізу наукових публікацій. Дано поради щодо підготовки наукових робіт до презентацій на публічних заходах. Видання призначене для студентів, аспірантів і науково-педагогічних співробітників вищих навчальних закладів та науково-дослідних установ. Використання навчального посібника допоможе молодим авторам підготувати статті до публікації у провідних світових наукових виданнях, зокрема у журналі РІУ.

Заступник головного редактора журналу РІУ,
завідувач кафедри програмних засобі ЗНТУ, д.т.н., професор.
С.О. Субботін