Програми Tempus

Кафедра програмних засобів є виконавцями міжнародних освітніх програм Tempus-IV за підтримки Євросоюзу:

 • 2013-2016 - Development of Embedded System Courses with implementation of Innovative Virtual approaches for Integration of Research, Education and Production in UA, GE, AM 544091-TEMPUS-1-2013-1-BE-TEMPUS-JPCR
 • 2012-2015 - 530278-tempus-1-2012-1-de-tempus-jphes «Industrial Cooperation and Creative Engineering Education based on Remote Engineering and Virtual Instrumentation».
 • 2010-2013 - 510920-TEMPUS-1-2010-1-DE-TEMPUS-JPCR «Practice-Oriented Master Programmes in Engineering in Russia, Uzbekistan and Ukraine»;
 • 2006-2009 - JEP_26182_2005 - EU-UA Master Degree in Software Engineering;
544091-TEMPUS-1-2013-1-BE-TEMPUS-JPCR

Development of Embedded System Courses with implementation of Innovative Virtual approaches for Integration of Research, Education and Production in UA, GE, AM

Розробка курсів з вбудованих систем з використанням інноваційних віртуальних підходів для інтеграції науки, освіти та промисловості в Україні, Грузії, Вірменії

Коротка назва проекту: «DesIRE»

Цілі проекту:

 • розробити практично спрямовані курси та програми підготовки з вбудованих систем
 • створити віддаленні лабораторії з вбудованих систем в Україні, Грузії, Вірменії
 • сформувати компетенції необхідні ринку праці з вбудованих систем

Напрями діяльності за проектом:

 • аналіз існуючих програм та курсів підготовки з вбудованих систем
 • аналіз компетенцій випускників з вбудованих систем, що вимагаються ринком праці в Україні, Грузії, Вірменії
 • розроблення методології з формування програм підготовки з вбудованих систем
 • модифікація та розробка модулів та курсів з апаратного забезпечення вбудованих систем, програмного забезпечення вбудованих систем, CAD/CAM/CAE для розробки вбудованих систем
 • розроблення/модифікація курсів з нових підходів до навчання
 • розроблення навчальних матеріалів
 • розробка віртуальних, віддалених та практичних лабораторій з вбудованих систем
 • навчання з «Нових підходів у навчанні інженерів», «Віддалених лабораторій для вкованих систем», «Проектування вбудованих систем»
 • майстер-класи з використання віддалених лабораторій та лабораторій з вбудованих систем
 • навчання викладачів та дослідників
 • навчання пілотної групи студентів
 • моніторинг та оцінювання процесів та продуктів
 • оцінювання на регіональному на національному рівні
 • семінари для співробітників підприємств регіону

Цільова група:

студенти, випускники, викладачі та адміністрація університетів, керівники підприємств регіону, центри підвищення кваліфікації, консалтингові центри.

Термін виконання проекту:

1 грудня 2013 – 1 грудня 2016 (36 місяців)

Запорізький національний технічний університет  у проекті

Web-сайт проекту

 

Центр передових знань для молодих вчених 544137-TEMPUS-1-2013-1-SK-TEMPUS-JPHES (CERES)

Головною метою проекту є покращення умов для проведення досліджень молодими вченими відповідно до науково – дослідної та інноваційної концепції та реалізація програми партнерства між підприємствами та університетами з України, Білорусії і країн ЄС.

Цілі проекту:

 • Формальна та технічна реалізація проекту CERES.
 • Навчання цільових груп: представників підприємств, викладачів та молодих вчених.
 • Поширення знань серед інших університетів.
 • Стійке впровадження проекту CERES в інших університетах і на місцевих підприємствах.

Учасники проекту:

Європейський Союз: Жилінський університет в Жиліні (Словаччина), Падерборнський університет (Німеччина), Технологічний університет Брно (Чеська Республіка), Словацька секція товариства інженерів-електриків (Словаччина).

Україна: Національна металургійна академія України, Національний транспортний університет, Запорізький національний технічний університет, Міністерство освіти і науки України, Науково-виробниче підприємство «Радій».

Білорусь: Білоруський державний університет інформатики і радіоелектроніки, Гомельський державний університет імені Франциска Скорини, Брестський державний технічний університет, Об'єднаний інститут проблем інформатики НАН, ТОВ «Інтелектуальні процесори».

Термін виконання проекту:

01 грудня 2013 – 30 листопада 2016

Запорізький національний технічний університет  у міжнародному проекті для молодих вчених CERES

 

Програма TEMPUS «PROMENG» (JPCR 510920 2010)

Європейска Комісія Програми TEMPUS запросила ЗНТУ в 2010-2013 рр. взяти участь у програмі TEMPUS «PROMENG» (JPCR 510920 2010) – професійно орієнтованих магістерських програм у галузі інжинірингу. До виконання програми залучено чотири ВНЗ України, три – Росії, три – Узбекістану та по одному – Німеччини, Бельгії і Литви.

Офіційний сайт проекту TEMPUS «PROMENG»

 

Кожна програма дозволила:

 • підвищити кваліфікацію викладачів кафедри, які пройшли стажування у провідних ВНЗ Польщі, Німеччини, Бельгії, Чехії (доцент А.В. Притула, доцент С.О. Субботін, доцент Г.В. Табуншик, доцент В.Ф. Онищенко, ст. викл. Г.В. Неласа);
 • підготувати навчальні програми та курси за напрямками «програмна інженерія» та «комп'ютерні науки» відповідно до світових вимог;
 • одержати новітнє встаткування (3 комп'ютерних класи й лабораторія тестування) та ліцензійне програмне забезпечення (Proengineer, Altium, Mathcad).

Студенти, що навчаються за фахом «Програмне забезпечення систем», мають можливість отримати другий диплом магістра Вроцлавського Інституту Технологій, на базі диплома ЗНТУ. У рамках поточного проекту студенти одержать доступ до віддалених лабораторій, створених у Європейських навчальних закладах, крім того, будуть створені власні віртуальні лабораторії, які дозволять підвищити якість викладання.