Напрям підготовки 6.050103 “Програмна інженерія”

Головна сторінка » Навчальна робота » Напрями та спеціальності » Напрям підготовки 6.050103 “Програмна інженерія”

Інженерія програмного забезпечення – це галузь знань, яка пов’язана з проектуванням, розробкою та супроводженням програмного забезпечення будь-якого призначення.

Систематична розробка і  застосування технік, які ведуть до створення надійного програмного забезпечення потребують широкого розуміння принципів, на основі яких будуються і діють апаратне, програмне забезпечення, та комунікації.

Напрям підготовки: 6.050103 "Програмна інженерія"

Освітньо-кваліфікаційний рівень:  бакалавр

Кваліфікація: фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення

Форма навчання: денна, заочна

Термін навчання: 4 роки для денної форми

Можливе подальше навчання за спеціальностями:

 • 7(8).05010301 "Програмне забезпечення систем"
 • 7(8).05010302 "Інженерія програмного забезпечення"

Зміст підготовки фахівців: розробка операційних систем, систем підтримки прийняття рішень, автоматизованих систем управління, інтелектуальних та експертних систем, програмних продуктів для бізнесу та промисловості, баз даних та знань, систем діагностики, програмних засобів захисту інформації, web-порталів, мультимедійного програмного забезпечення, програмних продуктів для мобільних систем.

Перелік навчальних дисциплін і практик

Нормативна частина

 1. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки
  •  Іноземна  мова
  • Історія України
  • Правознавство
  • Українська мова (за професійним спрямуванням)
  • Культурологія
  • Психологія
  • Філософія
  • Політологія
  • Економічна теорія
  • Соціологія
  • Фізичне виховання (за рахунок вільного часу студента)
 2. Цикл природничо наукової підготовки
  •  Математичний аналіз
  • Лінійна алгебра та аналітична геометрія
  • Теорія ймовірностей та математична статистика
  • Фізика
  • Безпека життєдіяльності та основи охорони праці
  • Екологія
 3. Цикл професійної та практичної підготовки
  •  Іноземна  мова
  • Вступ до програмної інженерії
  • Основи програмування
  • Професійна практика програмної інженерії
  • Комп’ютерна дискретна математика
  • Об’єктно-орієнтоване програмування
  • Групова динаміка і комунікації
  • Дискретні структури
  • Алгоритми та структури даних
  • Бази даних
  • Людино-машинний інтерфейс
  • Конструювання програмного забезпечення
  • Архітектура комп’ютера
  • Операційні системи
  • Проектний практикум
  • Емпіричні методи програмної інженерії
  • Аналіз вимог до програмного забезпечення
  • Моделювання програмного забезпечення
  • Архітектура та проектування програмного забезпечення
  • Якість програмного забезпечення та тестування
  • Менеджмент проектів програмного забезпечення
  • Організація комп’ютерних мереж
  • Безпека програм та даних

Варіативна частина

 1. Цикл гуманітарних та соціально-економічних дисциплін
  • Іноземна мова для професійної комунікації
  • Правознавство
  • Психологія
  • Релігієзнавство
  • Соціологія
  • Економічна теорія
 2. Цикл професійної і практичної підготовки
  • Автоматизовані системи контролю та управління технологічними процесами
  • Агентно-орієнтоване програмування
  • Адміністрування комп'ютерних систем
  • Бази даних
  • Безпека програм та даних
  • Емпіричні методи програмної інженерії
  • Інженерія інтегрованих середовищ розробки
  • Інженерія інтелектуальних систем
  • Інженерія платформно-незалежного програмного забезпечення
  • Інтелектуальний аналіз даних
  • Інтелектуальні системи
  • Комп'ютерна графіка та візуалізація даних
  • Конструювання програмного забезпечення
  • Кросплатформне програмування
  • Математичні методи оптимізації та дослідження операцій
  • Методи та алгоритми комп'ютерної графіки
  • Мікропроцесорні системи керування технологічними процесами
  • Мобільні операційні системи та GPS
  • Проектування та реалізація експертних систем
  • Розробка WEB-застосувань
  • Системи автоматизованого проектування
  • Теорія прийняття рішень
  • Технології виявлення знань в даних
  • Технології компонентного програмного забезпечення
  • Технологія та використання штучних нейронних мереж
  • Управління ризиками
  • Функціональне та логічне програмування

Майбутні фахівці вивчатимуть:

 1. Апаратне забезпечення:
  • архітектура комп’ютера;
  • комп’ютерні методи;
  • складові комп’ютерної системи.
 2. Програмне забезпечення:
  • мови програмування;
  • інструменти програмного забезпечення;
  • комп’ютерні додатки;
  • структурування даних та інформації.
 3. Комунікації і взаємодія:
  • людино-комп’ютерна взаємодія;
  • комп’ютерні мережі;
  • операційні системи.
 4. Практики:
  • проблема ідентифікації і аналізу;
  • проектування, розробка;
  • тестування, оцінка.
 5. Проектування та аналіз:
  • формальні методи і техніки опису;
  • моделювання;
  • аналіз, передбачення і узагальнення;
  • людино-машинний інтерфейс.