Напрями та спеціальності

Головна сторінка » Навчальна робота » Напрями та спеціальності

Кафедра Програмних засобів проводить навчання студентів за денною та заочною формою за наступними спеціальностями.

Підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр" (термін навчання 4 роки):

121 – "Інженерія програмного забезпечення";

122 – "Комп'ютерні науки".

Підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем "магістр" (термін навчання 1,5 роки):

121 – "Інженерія програмного забезпечення" (освітні програми: "Програмне забезпечення систем", "Інженерія програмного забезпечення");

122 – "Комп'ютерні науки" (освітні програми: "Інформаційні технології проектування", "Системи штучного інтелекту").

Підготовка докторів філософії (Ph.D) (термін навчання - 4 роки) за спеціальністю

122 – "Комп'ютерні науки та інформаційні технології" (кваліфікація – фахівець з інформаційних технологій)