Видавнича діяльність

За період 2010-2016 рр. викладачами кафедри підготовлені та видані монографії:

 • Віддалений та віртуальний інструментарій в інжинірингу: монография / [А.В.Пархоменко, Г.В.Табунщик, М.О. Поляков та ін.]; за заг. ред. К. Хенке. ‑ Запоріжжя: Дике поле.- 2015, 250 с. (ISBN 978–966–2752–74–8)
 • Субботин С.А. Формирование выборок и анализ качества моделей на основе нейронных и нейро-нечётких сетей в задачах диагностики и распознавания образов : монография /С.А.Субботин. – Saarbrücken : LAP Lambert academic publishing, 2012. – 232 с. (ISBN 978-3-8473-4471-1).
 • Субботин С.А. Интеллектуальные информационные технологии проектирования автоматизированных систем диагностирования и распознавания образов : монография / С.А. Субботин, Ан.А. Олейник, Е.А. Гофман, С.А. Зайцев, Ал.А. Олейник ; под ред. С.А. Субботина.  – Харьков : ООО “Компания Смит”, 2012. - 317 с.

За останні роки кафедрою видано навчальні посібники з грифом Міністерства освіти і науки України:

 • Дубровин В. И. Идентификация и оптимизация сложных технических процессов и объектов: Учебное пособие / В. И. Дубровин. – Запорожье : ЗГТУ, 1997. – 92 с.
 • Дубровiн В. I. Методи оптимiзацiї та їх застосування в задачах навчання нейронних мереж: навчальний посібник / В. I. Дубровiн, С. О. Субботiн. – Запорiжжя : ЗНТУ, 2003. – 136 с.
 • Томашевський О. В. Комп’ютерні технології статистичної обробки даних: Навчальний посібник / О. В. Томашевський, В. П. Рисіков. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2006. – 174 с.
 •  Корнієнко С. К. Системи баз даних: організація та проектування: Навчальний посібник / С. К. Корнієнко. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2006. – 252 с.
 • Субботін С. О. Подання й обробка знань у системах штучного інтелекту та підтримки прийняття рішень : навчальний посібник / С. О. Субботін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2008. – 341 с.
 • Олійник А. О. Еволюційні обчислення та програмування : навчальний посібник / А. О. Олійник, С. О. Субботін, О. О. Олійник. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2010. – 324 с.
 • Олійник А. О. Аналіз вимог, моделювання та проектування програмних засобів: навчальний посібник / А. О. Олійник, О. О. Олійник, С. О. Субботін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2011. – 136 с.
 • Олійник А. О. Конструювання та тестування програмного забезпечення: навчальний посібник / А. О. Олійник, О. О. Олійник, С. О. Субботін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2011. – 165 с.
 • Табунщик Г. В. Проектування, моделювання та аналіз інформаційних систем: Навчальний посібник / Г. В. Табунщик, Р. К. Кудерметов, А. В. Притула. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2011. – 292 с.
 • Козіна Г. Л. Протоколи цифрового підпису : Навчальний посібник / Г. Л. Козіна, М. А. Молдов'ян, Г. В. Неласа. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2012.
 • Дубровін В.І. Прийняття рішень у процесі управління ризиками проектів: Навчальний посібник / В.І. Дубровін , В.М. Льовкін.  – Запоріжжя : ЗНТУ, 2013.
 • Сердюк С.М. Ергономічні питання побудови людино-машинних систем : Навчальний посібник / С.М. Сердюк. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014.