Науково-дослідні теми

Виконання наукових робіт співробітниками кафедри проводиться відповідно до координаційних планів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та ЗНТУ. За останні роки співробітники кафедри брали участь у виконанні науково-дослідних робіт за такими темами:

– «Науково-методичні основи і реалізація інформаційних технологій курування якістю продукції» (№ ДР 0101U01042, тривалість: 2001-2003 рр., науковий керівник – проректор з наукової роботи ЗНТУ професор Ю.М. Внуков);

– «Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень» (№ ДР 0104U005743, тривалість: 2003-2006 рр., обсяг фінансування – 11 тис. грн, науковий керівник – професор В.І. Дубровін);

– «Інтелектуальний аналіз даних та прийняття рішень» (№ ДР 0106U008620, тривалість: 2006-2008 рр., обсяг фінансування – 31,2 тис. грн., науковий керівник – професор В.І. Дубровін);

– «Моделі, методи та інформаційні технології прийняття рішень та технічного діагностування» (№ ДР 0109U007672, тривалість: 2009–2012 рр., обсяг фінансування – 36,6 тис. грн., науковий керівник – професор В.І. Дубровін);

– «Науково-методичнi основи та математичне забезпечення для автоматизації й моделювання процесів керування та підтримки прийняття рішень на основі процедур розпізнавання й еволюційної оптимізації в нейромережевому та нечіткологічному базисах» (№ ДР 0106U008621, тривалість: 2006-2008 рр., обсяг фінансування – 15,7 тис. грн., науковий керівник – доцент С.О. Субботін);

– «Розробка математичного та інформаційного забезпечення інтелектуальної системи візуального контролю транспортних засобів» (госпдоговірна НДР ТОВ "МПА Групп" та італійської фірми Multinetworks s.r.l., № ДР 0106U012013, тривалість: 2006-2007 рр., обсяг фінансування – 150 тис. грн., науковий керівник – доцент С.О. Субботін );

– «Розроблення методів і програмних засобів на підставі навчання, розпізнавання, оптимізації та адаптації для прийняття рішень в автоматизованих системах управління транспортними засобами» (госпдоговірна НДР ТОВ "МПА Групп" та італійської фірми Multinetworks s.r.l., № ДР 0107U006781, тривалість: 2007-2008 рр., обсяг фінансування – 150 тис. грн., керівник – доцент С.О. Субботін);

– «Електронна бібліотека ЗНТУ» (№ ДР 0107U007672, тривалість: 2007–2008 рр., обсяг фінансування – 104 тис. грн., науковий керівник – проректор ЗНТУ, доцент С.Т. Яримбаш);

– «Дослідження та оптимізація інфраструктур з відкритими ключами на iдентифікаторах» (№ ДР 0108U004384, науковий керівник – завідувач кафедри безпеки інформаційних технологій ХНУРЕ, д.т.н., професор І. Д. Горбенко);

– «Інформаційні технології автоматизації розпізнавання образів і прийняття рішень для діагностування в умовах невизначеності на основі гібридних нечікологічних, нейромережних та мультиагентних методів обчислювального інтелекту» (№ ДР 0109U007673, тривалість: 2009–2012 рр., обсяг фінансування – 36,6 тис. грн., науковий керівник – доцент С.О. Субботін);

– «Розроблення методов та інформаційних технологій для моделювання процесів керування і прийняття рішень та моделей і методів оцінювання якості, надійності, відмовостійкості, живучості інформаційних систем» (тривалість: 2010–2013 рр., науковий керівник – доцент Г.В. Табунщик);

– «Аналіз прогресивних технологій моделювання, оптимізації та інтелектуальної автоматизації етапів життєвого циклу авіаційних двигунів» (№ ДР 0110U002624, тривалість: 2010 р., обсяг фінансування 25 тис. грн., керівник – доцент кафедри ТАД Д. В. Павленко);

– «Дослідження і розробка криптографічних та стеганографічних алгоритмів для захисту цифрової інформації» (№ ДР 0110U001145, науковий керівник – д.т.н., професор, завідувач кафедри захисту інформації ЗНТУ Л. М. Карпуков).

– «Методи, моделі та пристрої прийняття рішень в системах розпізнавання образів» (№ ДР 0111U000059, тривалість: 2010–2011 рр., обсяг фінансування – 75 тис. грн., науковий керівник – проректор, директор Інституту інформатики та радіоелектроніки ЗНТУ, д.т.н., професор Д.М. Піза);

– «Інтелектуальні інформаційні технології автоматизації діагностування» (НДР ТОВ "Дніпро-трейд", № ДР 0110U006873, тривалість 2010–2011 рр., обсяг фінансування – 25 тис. грн., науковий керівник – доцент С.О. Субботін);

– «Методи, моделі та програмні засоби автоматизації побудови систем технічного діагностування» (НДР ТОВ "Ітекс", № ДР 0111U001740, тривалість 2010–2011 рр., обсяг фінансування – 36 тис. грн., науковий керівник – доцент С.О. Субботін);

– «Інформаційні технології автоматизації підтримки прийняття рішень на основі інтелектуальних обчислень» (НДР ТОВ "Макфорт", № ДР 0111U00396, тривалість 2010–2011 рр., обсяг фінансування – 36 тис. грн., науковий керівник – доцент С.О. Субботін);

– «Розробка і аналіз криптографічних та стеганографічних алгоритмів захисту цифрової інформації» (№ ДР 0112U002023, науковий керівник – д.т.н., професор, завідувач кафедри захисту інформації ЗНТУ Л. М. Карпуков).

– Держбюджетна науково-дослідна робота Запорізького національного технічного університету "Інтелектуальні методи діагностування систем керування віддаленими технічними об'єктами" (номер держ. реєстрації 0115U002242, керівник - д.т.н., проф. С.О. Субботін)

– Держбюджетна науково-дослідна робота Запорізького національного технічного університету "Інтелектуальні інформаційні технології діагностування та автоматичної класифікації" (номер держ. реєстрації 0115U00467, 6керівник - д.т.н., проф. С.О. Субботін)

– Держбюджетна науково-дослідна робота Запорізького національного технічного університету "Методи і засоби обчислювального інтелекту та паралельного комп’ютингу для оброблення великих даних в системах діагностування" (номер держ. реєстрації 0116U007419, керівник - д.т.н., проф. С.О. Субботін)

За наукову роботу "Методи та алгоритми синтезу нейромережевих діагностичних і прогнозуючих моделей" С.О. Субботіну Указом Президента України № 1451/2004 від 9.12.2004 р. на підставі подання Комітету з державних премій України в галузі науки і техніки присуджено Премію Президента України для молодих вчених 2004 року.

За роботу «Прогресивні технології та математичне забезпечення для моделювання, оптимізації та інтелектуальної автоматизації процесів виготовлення й експлуатації деталей авіадвигунів нового покоління» у 2010 р. доцентам Субботіну С. О. та Олійнику А. О. присуджено Премію Верховної Ради України в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок (Постанова Верховної Ради України № 2876-VI від 23.12.2010 р.).

Постановами Президії Комітету з державних премій України в галузі науки і техніки Субботіну С. О. (у 2001 р.), Табунщик Г. В. (у 2006 р.), Олійнику А. О. (у 2009 р.) та Олійнику О. О. (у 2010 р.) призначено стипендії Кабінету Міністрів України.