Аспірантура та докторантура

Головна сторінка » Науково-дослідна робота » Аспірантура та докторантура

Підготовка науково-педагогічних кадрів є складовою частиною роботи кафедри, у якій велика увага приділяється підготовці молодого покоління науковців.

На кафедрі програмних засобів з 2016 р. діє очна аспірантура для підготовки докторів філософії (Ph.D) за спеціальністю 122 "Комп'ютерні науки та інформаційні технології" (Керівник проектної групи та гарант спеціальності - зав. каф. ПЗ, д.т.н., проф. С.О. Субботін).

У попередні роки аспірантами і здобувачами кафедри дисертації готувалися за спеціальностями: 05.13.06 – інформаційні технології, 05.13.03 – системи та процеси керування, 05.13.23 - системи та засоби штучного інтелекту та ін. За останні роки співробітниками кафедри захищено одну докторську (Субботін С.О.) та десять кандидатських (Льовкін В. М., Юр Т. В., Гофман Є. О., Олійник А. О., Степаненко О. О., Олійник О. О., Неласа Г. В., Каплієнко Т.І., Миронова Н.О., Колпакова Т.О.) дисертацій.