Конференції

Щороку на кафедрі програмних засобів організується робота секції університетської конференції "Тиждень науки", де беруть активну участь студенти різних форм навчання спеціальностей кафедри. За період 2004-2010 років на конференції "Тиждень науки" студентами кафедри було зроблено 154 доповіді, зокрема виступили із доповідями студенти:

  • 2004 рік (25 доповідей): Арістова О.В., Афонін Ю.С., Беспалько О.О., Бондаренко Г.В., Боровік А.Г., Вак І.О., Гончаренко М.В., Зіборов О.М., Ібрагім К.Х., Іванов С.В., Ізотова О.Ю., Кліменко В.А., Кліменко О.А., Колосов Р.В., Комісаренко К.В., Миронова Н.О., Мухін Е.Е., Озерних В.В., Орел О.М., Осипенко Є.О., Попович М.О., Пугіна Т.В., Русанов М.В., Савченко М.В., Сорока Ю.В., Фогель О.Б., Шабельник Р.А.;
  • 2005 рік (15 доповідей): Агаркова О.В., Афонін Ю.С., Вінніков А.Ю., Гладун Ю.Є., Гофман Є.О., Івченкова Є.В., Кліменко В.А., Кузнєцов Є.В., Лютих К.В., Нежевенко Д.Ю., Олійник А.О., Олійник О.О., Ремарчук І.О., Ріман О.Ю., Самченко А.І., Чадова А.С., Шкрябець В.І.;
  • 2006 рік (16 доповідей): Артемченко А.В., Євтушенко О.І., Забєлін С.О., Кліменко В.А., Кобзар Ю.О., Кріванков В.М., Марченко В.О., Овсяннікова К.С., Олійник А.О., Олійник О.О., Степанян В.С., Сущинський Р.В., Ткаченко Ю.В., Федорончак Т.В., Чумакова І.Р., Шевченко А.С.;
  • 2007 рік (19 доповідей): Аносова Н.А., Безпала В.В., Бойченко К.Ю., Бормот М.В., Варава М.Ю., Виноградова А.С., Дарков І.В., Зайцев С.О., Зубачова М.І., Іванов Г.О., Іванченко С.І., Клочков А.В., Кожевніков С.С., Кузнєцов Є.В., Ларіонов А.О., Лучків О.В., Макаренко С.В., Маніло Т.В., Медвєдєв В.М., Нікітін Д.Ф., Новар О.П., Обухов Д.Г., Олійник А.О., Олійник О.О., Подимський Д.О., Скоробогатов Б.В., Федоранчак Т.В., Ферміна О.А., Хафізова К.Ю., Цокуренко І.І., Черняховська К.С., Шило С.Д.;
  • 2008 рік (31 доповідь): Білозьоров Ю.В., Боговін О.І., Бондаренко І.О., Боренко Д.В., Брагіна Т.І., Гавриленко І.Ю., Горбенко Я.В., Гуснова Т.В., Данченко О.С., Жорник Я.В., Зайцев, С.О., Іванов Г.О., Ковров С.О., Колпакова Т.О., Коробка Є.Ю., Кравченко Т.В., Кусій О.О., Люсін М.С., Льовкін В.М., Малинка Є.О., Маніло Т.В., Мєдвєдєв В.М., Новар О.П., Олійник О.О., Павленко П.О., Павлов О.О., Панін Д.В., Перець М.С., Смагін М.Є., Ципляков М.Д., Шандак В.М., Шарафутдінов М.Р., Шишко А.Ю., Шкурін Є.Г.
  • 2009 рік (23 доповідь): Ю.В. Білозеров, Т.І. Брагіна, А.С. Віноградова, А.І. Кліпілін, О.О. Білаш, О.І. Дашенко, К.Ю. Андрієнко, Ю.С. Піскунова, О.С. Кіяшко, О.М. Дорожкін, В.В. Коляда, А.Ю. Куріцін, А.В. Клочков, Г.І. Круглік, К.М. Степаненко, К.О. Кліменко, С.А. Зайцев, М.І. Верещак, Є.М. Сидоренко, Є.А. Туманова, М.І. Штакова, Л.В. Хомякова, Ральченко О.А., І.А. Галушко, О.В. Топко, Н.І. Тамрас, О.В. Чижик, Ю.С. Павлюченко
  • 2010 рік (15 доповідь): М.І. Верещак, Н.О. Григоращенко, І.С. Дозоренко, М.О. Петровський, А.В. Конак, В.Д. Іспірянц, А.О. Скрипник, О.В. Нечипоренко, Д.В. Панченко, Т.О. Колпакова, Я.В. Хілай, Т.І. Брагіна, Д.С. Халіна, А.Ю. Куріцін, Є.О. Карпова, Р.С. Ушаков, А.В. Клочок, В.В. Зінов’єв, Т.А. Задко, Л.А. Куденко