Наукова робота зі студентами

Головна сторінка » Наукова робота зі студентами

Наукова робота зі студентами активно проводиться на кафедрі з метою забезпечення високої якості підготовки бакалаврів, спеціалістів і магістрів, а також формування у студентів інтересу до наукової роботи з перспективою подальшого вступу до аспірантури.

Всього було охоплено науковою роботою студентів:

  • в 2004 р. – 37 осіб (11%);
  • в 2005 р. – 72 особи (23%);
  • в 2006 р. – 29 осіб (8%);
  • в 2007 р. – 50 осіб (14%);
  • в 2008 р. – 51 особа (14,1%).

Кожного року на кафедрі захищаються курсові та дипломні роботи і проекти, що пов’язані з науковою роботою кафедри та реальними завданнями підприємств, де вони впроваджуються. За період 2004–2007 рр. виконано та захищено проектів і робіт:

  • з елементами наукових досліджень – 25;
  • реальних – 183.

Залучення студентів до різноманітних форм науково-дослідної роботи дозволяє готувати не тільки високоякісних фахівців, але й створювати умови для подальшого залучення випускників кафедри до науково-педагогічної роботи в університеті.