Міжнародний проект для молодих вчених CERES

05.11.2014 14:10

ceres1

Представники кафедри програмних засобів беруть активну участь у реалізації міжнародного проекту “Сenters of Excellence for young RESearchers” (CERES) програми “Tempus” Європейської Комісії (реєстраційний номер 544137-TEMPUS-1-2013-1-SK-TEMPUS-JPHES). Головною метою проекту є покращення умов для проведення досліджень молодими вченими відповідно до науково-дослідної та інноваційної концепції та реалізація програми партнерства між підприємствами та університетами з країн ЄС, Білорусі та України.

28-29 квітня 2014 р. професор кафедри програмних засобів, д.т.н. С. О. Субботін та експерт проекту, доцент кафедри програмних засобів, к.т.н. А. О. Олійник відвідали Жилінський університет (м. Жиліна, Словацька Республіка), де взяли участь у стартовій нараді за проектом разом із представниками університетів-партнерів із м. Жиліна (Словаччина), м. Брно (Чехія), м. Падеборн (Німеччина), міст Гомель, Брест, Мінськ (Білорусь) та міст Київ і Дніпропетровськ (Україна).

Нараду відкрили із привітальними словами до учасників проекту ректорка Жилінського університету, проф., доктор філософії Т. Чорейова, декан факультету управління та інформатики проф., доктор філософії Е. Кршак, та координатор проекту від Жилінського університету проф., доктор філософії  К. Матіашко. Учасники ознайомилися із основними завданнями проекту та плановими засобами їх досягнення та контролю, визначили пріоритетні дії на найближчий час.

Представники партнерських університетів виступили із презентаціями університетів. Зокрема у доповіді проф. С.О. Субботіна було представлено діяльність як ЗНТУ в цілому, так і зокрема – Ради молодих учених і спеціалістів.

Були зазначені проблема забезпечення доступу молодих науковців з пост-радянських країн до наукових цифрових бібліотек та низька кількість закордонних публікацій у партнерських університетів з СНД. Розглянуто та підтримано пропозиції Жилінського університету щодо організації та видання на його базі нового наукового журналу для публікації результатів досліджень молодих учених партнерських університетів.

Представник ЗНТУ проф. С.О. Субботін також працював у складі програмного комітету Міжнародної наукової конференції з цифрових технологій "Digital Technologies–2014" (м. Жиліна, 9–11 липня 2014 р.) та запрошений до подальшої роботи у конференції, що проводитиметься наступного року під егідою IEEE та ESRA, публікації у збірнику якої входитимуть до наукометричної бази SCOPUS та цифрової бібліотеки IEEE.

У Жилінському університеті 30-31 жовтня 2014 р. відбулася друга нарада за проектом, в якій від Запорізького національного технічного університету взяли участь професор С. О. Субботін та доцент А. О. Олійник. На нараді було укладено договір про співпрацю між ЗНТУ та Жилінським університетом щодо реалізації проекту. Були оговорені питання створення веб-порталу для організації роботи та взаємодії молодих учених при проведенні наукових досліджень. Представниками ЗНТУ запропоновано систему критеріїв оцінювання якості роботи порталу, надано пропозиції з його реалізації та особливостей впровадження в умовах регіональної специфіки. Доробок представників нашого університету отримав високу оцінку учасників наради.

Розглянуто питання щодо надання партнерським університетам обладнання за рахунок Європейської Комісії. Зокрема заплановано придбання для ЗНТУ нового комп’ютерного обладнання.

Завдяки участі Запорізького національного технічного університету у проекті студенти, аспіранти та викладачі отримають можливість представляти результати своїх досліджень широкій аудиторії (як в Україні, так і закордоном), у тому числі потенційним роботодавцям.