Координаційна нарада за проектом Tempus CERES та його синергія з Erasmus+ ALIOT

03.05.2017 00:22

В місті Падеборн (Німеччина) 21-23 квітня 2017 р. проводилася координаційна нарада учасників міжнародного проекту «Сenters of Excellence for young RESearchers» (CERES – «Центри передового досвіду для молодих вчених») програми «Tempus» Європейської Комісії (реєстраційний номер 544137-TEMPUS-1-2013-1-SK-TEMPUS-JPHES). У зустрічі брали участь викладачі університетів Словаччини (м. Жиліна), Німеччини (м. Падеборн), Білорусі (м. Гомель, м. Брест, м. Мінськ) та Україні (м. Київ, м. Дніпро, м. Запоріжжя). Від Запорізького національного технічного університету (ЗНТУ) у нараді брали участь завідувач кафедри програмних засобів, професор, д.т.н. С. О. Субботін та доцент, к.т.н. А. О. Олійник.

Нараду відкрили із привітальними словами до учасників проекту професор Падеборнського університету, доктор К. Розенталь та координатор проекту від Жилінського університету, проректор, проф., доктор К. Матіашко.

Учасники зустрічі обговорили нагальні питання стосовно реалізації проекту, виступили із доповідями про його реалізацію в партнерських університетах.

Представники університетів та підприємств доповіли перші результати роботи із CERES-порталом. Зазначено, що CERES-портал, розроблений консорціумом проекту, забезпечує якісно новий рівень підготовки та реалізації наукових робіт молодих учених і спеціалістів. Це дозволяє охопити всі щаблі вищої освіти від бакалавра до магістра та аспіранта, а також об'єднати молодих вчених з декількох країн для дослідження актуальних наукових проблем. На CERES-порталі відкрито «каталог замовлень» від промислових підприємств, за вирішення яких молоді вчені зможуть братися у своїх дослідженнях. Через портал організовано спільну роботу місцевих і міжнародних груп молодих вчених. Над одним проектом можуть працювати студенти та науковці з суміжних галузей знань. За подібним сценарієм будуть побудовані групи і для вирішення більш складних наукових завдань. Команди, що брали участь у зустрічі, також обговорили питання щодо дисемінації результатів, пройшли тренінг-семінари.

На зустрічі обговорено також питання щодо закупівлі обладнання за кошти Європейського Союзу для виконання проекту партнерськими університетами.

В рамках наради представниками університету м. Падеборн було проведено лекції з технологій дослідницьких кооперацій з підприємствами, кластер менеджменту та платформ для забезпечення освітнього процесу у вищих навчальних закладах.

Учасники проектів Tempus CERES та Erasmus+ ALIOT (Internet of Things: Emerging Curriculum for Industry and Human Applications, реєстр. номер 573818-EPP-1-2016-1-UK-EPPKA2-CBHE-JP) проф., д.т.н. В.С. Харченко, доц., к.т.н. А. А. Коваленко, проф., д.т.н. С. О. Субботін та доц., к.т.н. А.О. Олійник, під час зустрічі обговорили перспективи врахування досвіду проекту CERES при виконанні проекту ALIOT, зокрема в аспекті організації роботи з молодими ученими. Це забезпечує синергію та спадкоємність виконуваних проектів.

За підсумками зустрічі її учасники домовилися про майбутню співпрацю з реалізації проекту, розповсюдження його результатів у вигляді семінарів, конференцій та тренінгів.

Локальний координатор проекту CERES в ЗНТУ,
завідувач кафедри програмних засобів
С.О. Субботін