Субботін Сергій Олександрович

Головна сторінка » Співробітник » Субботін Сергій Олександрович

П.І.Б. співробітника Субботін Сергій Олександрович

Науковий ступінь, звання д.т.н., професор кафедри програмних засобів

Посада завідувач кафедри програмних засобів

Освіта вища, Запорізький державний технічний університет, спеціальність за дипломом – «Програмне забезпечення автоматизованих систем»

Докторська дисертація:

"Методи побудови діагностичних моделей на основі нейро-нечітких мереж в інтелектуальних системах діагностування", спеціальність 05.13.23 – системи та засоби штучного інтелекту, рік захисту – 2014, Харківський національний університет радіоелектроніки

Основні наукові праці

  1. Интеллектуальные средства диагностики и прогнозирования надежности авиадвигателей : Монография / В. И. Дубровин, С. А. Субботин, А. В. Богуслаев, В. К. Яценко. – Запорожье: ОАО "Мотор–Сич", 2003. – 279 с.
  2. Субботін С. О. Неітеративні, еволюційні та мультиагентні методи синтезу нечіткологічних і нейромережних моделей : Монографія / С. О. Субботін, А. О. Олійник, О. О. Олійник ; під заг. ред. С. О. Субботіна. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. – 375 с.
  3. Алгоритмы и программы для исследования физических процессов в твердых телах : Монография / В. И. Горбенко, С. А. Субботин, А. А. Олейник и др. ; под ред. А.Н. Горбаня. – Запорожье : КПУ, 2009. – 236с.
  4. Прогрессивные технологии моделирования, оптимизации и интеллектуальной автоматизации этапов жизненного цикла авиационных двигателей: Монография / А. В. Богуслаев, Ал. А. Олейник, Ан. А. Олейник, Д. В. Павленко, С. А. Субботин; Под ред. Д. В. Павленко, С. А. Субботина. – Запорожье: ОАО "Мотор Сич", 2009. – 468 с.
  5. Дубровiн В. I. Методи оптимiзацiї та їх застосування в задачах навчання нейронних мереж : Навчальний посiбник / В. I. Дубровiн, С. О. Субботiн. – Запорiжжя: ЗНТУ, 2003. – 136 с.
  6. Субботін С. О. Подання й обробка знань у системах штучного інтелекту та підтримки прийняття рішень : Навчальний посібник / С. О. Субботін. – Запорiжжя: ЗНТУ, 2008. – 341 с.
  7. Олійник А.О. Еволюційні обчислення та програмування: Навчальний посібник / А.О. Олійник С.О. Субботін, О.О. Олійник. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 324 с.
  8. Олійник А. О. Конструювання та тестування програмного забезпечення : навчальний посібник / А. О. Олійник, О. О. Олійник, С. О. Субботін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2010. – 165 с.
  9. Олійник А. О. Інтелектуальний аналіз даних : навчальний посібник / А. О. Олійник , С. О. Субботін, О. О. Олійник. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2011. – 271 с.
  10. Олійник А. О. Аналіз вимог, моделювання та проектування програмних засобів : навчальний посібник / А. О. Олійник, О. О. Олійник, С. О. Субботін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2011. – 136 с.

Відзнаки та нагороди

лауреат премії Президента України, лауреат Премії Верховної Ради України в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок, стипендіат стипендії Кабінету Міністрів України, нагороджений Подякою голови Запорізької облдержадміністрації, почесними грамотами

Перелік публікацій

Субботін С.О. є керівником проектної групи та гарантом освітньо-професійної програми підготовки аспірантів за спеціальністю "Комп'ютерні науки та інформаційні технології", керує підготовкою аспірантів. Підготував 5 кандидатів наук.

Є керівником держбюджетної науково-дослідної роботи "Інтелектуальні інформаційні технології автоматизації проектування, моделювання, керування та діагностування виробничих процесів і систем" (номер держ. реєстрації 0112U005350).

Заступник головного редактора журналу «Радіоелектроніка. Інформатика. Управління».