Льовкін Валерій Миколайович

Головна сторінка » Співробітник » Льовкін Валерій Миколайович

П.І.Б. співробітника Льовкін Валерій Миколайович

Науковий ступінь, звання кандидат технічних наук, доцент кафедри програмних засобів

Посада доцент кафедри програмних засобів

Освіта Запорізький національний технічний університет

«Методи та засоби прийняття інвестиційних  рішень в умовах невизначеності», рік захисту – 2013, ХНУРЕ

Наукові інтереси Теорія прийняття рішень, управління ризиками, інформаційні технології, системний аналіз

Дисципліни

 1. Основи програмування
 2. Групова динаміка і комунікації
 3. Управління ризиками
 4. Агентно-орієнтоване програмування
 5. Системний аналіз предметної області

Основні наукові праці

Всього наукових праць: 54, зокрема:

фахові статті (у т.ч. ті, що індексуються в міжнародних базах Scopus та Web of Science) – 14

патенти та авторські свідоцтва – 2

тези конференцій (у т.ч. ті, що індексуються в міжнародних базах Scopus та Web of Science) та інші публікації – 38.

Основні публікації:

 1. Льовкін, В.М. Формування інвестиційного портфеля в умовах нестабільного фондового ринку [Текст] / В.М. Льовкін, В.І. Дубровін // Відкриті інформаційні та комп’ютерні інтегровані технології. – 2011. – № 51. – С. 145–149.
 2. Liovkin, V. Investment portfolio management process [Текст] / Valerii Liovkin, Valerii Dubrovin // Computer Science and Information Technologies : Materials of the VIth International Scientific and Technical Conference CSIT’2011. – Lviv : Publishing House Vezha&Co, 2011. – P. 218–221.
 3. Дубровін, В.І. Метод прогнозування ризику неуспішності проектів на стадії передпроектного планування [Текст] / В.І. Дубровін, В.М. Льовкін // Праці Одеського політехнічного університету. – 2011. – №1 (35). – С. 106-111.
 4. Льовкін, В.М. Інформаційна технологія управління інвестиціями [Текст] / В.М. Льовкін, В.І. Дубровін // Радиоэлектроника и информатика. – 2011. – № 3 (54). – С. 64–69.
 5. Льовкін, В.М. Прийняття інвестиційних рішень в умовах невизначеності [Текст] / В.М. Льовкін, В.І. Дубровін // Системи обробки інформації. – 2012. – № 2 (100). – С. 264–270.
 6. Пат. 67813 Україна, МПК G06Q 90/00, G06Q 40/08. Спосіб управління проектами [Текст] / В.І. Дубровін, В.М. Льовкін ; власник : Запорізький національний технічний університет ; заявл. 11.07.2011 ; опубл. 12.03.2012, Бюл. № 5. – 5 с.
 7. Liovkin, V. Investment Decision-Making Under Uncertainty [Текст] / Valerii Liovkin, Valerii Dubrovin // TCSET’2012 : Modern problems of radio engineering, telecommunications and computer science : Proceedings of the XIth International Conference, February 21–24, 2012, Lviv-Slavske. – Lviv : Publishing House of Lviv Polytechnic, 2012. – P. 454.
 8. 8. Дубровін, В.І. Прийняття рішень у процесі управління ризиками проектів : навчальний посібник [Текст] / В.І. Дубровін, В.М. Льовкін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2012. – 196 с.
 9. Лёвкин, В.Н. Принятие решений при комплексном управлении инвестициями [Текст] / В.Н. Лёвкин, В.И. Дубровин // Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова. – 2013. – № 2. – С. 168-172.
 10. Lovkin, V. Risk-Oriented Decision Making During Integrated Investment Management under Uncertainty / Valerii Lovkin // Central European Researchers Journal. – 2015. – Vol. 1, No. 2. – Pp. 40-45.
 11. Dubrovin, V. Decision-making in Risk-controlling of Company’s Financial Activities [Текст] / Valerij Dubrovin, Valerij Lyovkin // TCSET’2008 : Modern problems of radio engineering, telecommunications and computer science : Proceedings of the International Conference, 19-23 February 2008, Lviv-Slavsko. – Lviv : Publishing House of Lviv Polytechnic, 2008. – P. 130.
 12. Дубровін, В.І. Оцінювання ризиків інвестиційного портфеля [Текст] / В.І. Дубровін, В.М. Льовкін // Радіоелектроніка, інформатика, управління. – 2010. – №1 (22). – С. 51-55.
 13. Дубровін, В.І. Використання нейронних мереж для прогнозування успішності проектів [Текст] / В.І. Дубровін, В.М. Льовкін // Вісник Черкаського державного технологічного університету. – 2012. – № 1. – С. 62–66.
 14. Kolpakova, T. Tender participants selection based on artificial neural network model for alternatives classification [Текст] / T. Kolpakova, V. Lovkin // Advances in Intelligent Systems and Computing. – 2017. – Vol. 543. – Pp. 3-10. doi: 10.1007/978-3-319-48923-0_1
 15. Kolpakova T. Integrated Method of Extraction, Formalization and Aggregation of Competitive Agents Expert Evaluations in a Group / T. Kolpakova, A. Oliinyk, V. Lovkin // Радіоелектроніка, інформатика, управління. – 2017. – №2 (41). – С. 100-108. doi: 10.15588/1607-3274-2017-2-11
 16. Information technology of diagnosis models synthesis based on parallel computing / A. Oliinyk, S. Subbotin, S. Skrupsky, V. Lovkin, T. Zaiko // Радіоелектроніка, інформатика, управління. – 2017. – №3 (42). – С. 139-151. doi: 10.15588/1607-3274-2017-3-16

Профіль автора в наукометричній базі Scopus – https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57192955619

Керівник науково-технічної розробки молодих вчених, що виконується за рахунок коштів загального фонду державного бюджету, «Методи і засоби прийняття рішень для оброблення даних в інтелектуальних системах розпізнавання образів» (№ державної реєстрації – 0117U003920).