Колпакова Тетяна Олексіївна

Головна сторінка » Співробітник » Колпакова Тетяна Олексіївна

П.І.Б. співробітника Колпакова Тетяна Олексіївна

Науковий ступінь, звання кандидат технічних наук, доцент

Посада доцент

Освіта Запорізький національний технічний университет

Кандидатська дисертація: "Методи, моделі та інформаційна технологія підтримки процесу вибору конкуруючих агентів", спеціальність 05.13.06 − інформаційні технології, рік захисту – 2017, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Наукові інтереси системи підтримки прийняття рішень, інформаційні технології, web-технології, web-дизайн

Дисципліни

 1. Web-технології та Web-дизайн
 2. Інтелектуальні системи підтримки прийняття проектних рішень
 3. Системи підтримки прийняття проектних рішень в машинобудуванні
 4. Архітектура та проектування програмного забезпечення
 5. Технологія створення програмних продуктів

Основні наукові праці

Статті у фахових виданнях

 1. Колпакова, Т.А. Метод оптимизации распределения объема заказа между конкурирующими агентами / Т.А. Колпакова, А.А. Олейник // Системи Обробки Інформації : збірник наукових праць. – Харків : Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, – №7 (144). – С.171-174.
 2. Kolpakova T. Modelling of the Tendering Process / Tetiana Kolpakova // Central European Researchers Journal. – 2015. – Vol. 1. – No. 1. – P. 54-58.
 3. Колпакова, Т.А. Моделирование процесса принятия решений при проведении тендеров / Т.А. Колпакова // Системи Обробки Інформації : збірник наукових праць. – Харків : Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, – №2 (118). – С.228-232.

Тези доповідей на конференціях

 1. Колпакова, Т.О. Підтримка процесу вибору конкуруючих агентів за допомогою веб-орієнтованої інформаційної системи / Т.О. Колпакова, А.О. Олійник // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій : Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції (21–23 вересня 2016 р., м. Запоріжжя). – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – С. 318-319.
 2. Колпакова, Т.О. Проектування інформаційної технології вибору конкуруючих агентів / Т.О. Колпакова // Проблеми інформатики та моделювання. Тезіси шістнадцятої міжнародної науково технічної конференції. – Харків : НТУ «ХПІ», 2016. – с. 39.
 3. Kolpakova T. Evaluation of Competing Agents Based on Neuro-Evolutionary Approach / Tetiana Kolpakova, Andrii Oliinyk, Valerii Lovkin // Proceedings of the 2016 IEEE First International Conference on Data Stream Mining & Processing (DSMP) (August 23-27, 2016, Lviv, Ukraine). – Lviv, Lviv Polytechnic National University, 2016. – P. 53-56.
 4. Колпакова Т.А. Разработка модели процесса выбора конкурирующих агентов / Т.А. Колпакова // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: Тези доповідей ХXІV міжнародної науково-практичної конференції, Ч.IV (18-20 травня 2016р., Харків). – Харків, НТУ «ХПІ», 2016. – С. 146.
 5. Колпакова Т.А. Методы и модели выбора конкурирующих агентов / Т.А. Колпакова // Сучасні інформаційні технології 2016 (MIT-2016): Матеріали шостої Міжнародної конференції студентів і молодих науковців, 25-27 квітня 2016 р. – Одеса : ВМВ, 2016. – С. 98-99.
 6. Колпакова Т.А. Разработка метода оценивания конкурирующих агентов по набору критериев / Т.А. Колпакова // Актуальные вопросы физики и техники. V Республиканская научная конференция студентов и аспирантов (Гомель, 21 апреля 2016 г.) : материалы. – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2016. – С. 149-151.

Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір

 1. Комп’ютерна програма «Інформаційна система вибору конкуруючих агентів» / Т. О. Колпакова; свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 66616. – Державна служба інтелектуальної власності України ; зареєстр. 13.07.2016.

Вибрані наукові праці Перелік