Кафедра програмних засобів ЗНТУ розширює співпрацю з ІТ підприємствами регіону

25.05.2017 23:59

18 травня 2017 р. на кафедрі програмних засобів ЗНТУ за підтримки міжнародних проектів «Internet of Things: Emerging Curriculum for Industry and Human Applications» (ALIOT, Ref. number 573818-EPP-1-2016-1-UK-EPPKA2-CBHE-JP) програми Erasmus+ та «Centers of Excellence for young RESearchers» (CERES, Ref. number 544137-TEMPUS-1-2013-1-SK-TEMPUS-JPHES) програми Tempus Європейського Союзу відбулася зустріч студентів третього курсу спеціальностей 121 «Інженерія програмного забезпечення» та 122 «Комп'ютерні науки» із представниками провідних IT-підприємств Запорізького регіону.

Завідувач лабораторії кафедри програмних засобів, асистент А.В. Бєлова розповіла студентам про порядок оформлення та проходження виробничої практики. Завідувач кафедри програмних засобів, д.т.н., проф. С.О. Субботін розповів про співпрацю кафедри із IT підприємствами регіону та перспективи проходження практики на них.

Представники компаній Incode ( https://incode-it.com/ ), Squro ( http://squro.com/en/ ), Light IT ( https://light-it.net/ ), Beetroot Academy ( https://academy.beetroot.se/ ), Apriorit ( https://www.apriorit.com/ ) та Livestream ( https://livestream.com/ ) виступили перед студентами із розповідями про можливості проходження практики та подальше працевлаштування на підприємствах. Презентації доповідачів дозволили студентам отримати уяву про оснащення офісів та умови праці компаній міста Запоріжжя, їхні вимоги до співробітників, наявні вакансії, виконувані проекти. Студенти отримали інформаційні буклети та візитки компаній. Приємними та корисними для студентів виявилися також сувеніри (блокноти, ручки, цукерки), що були роздані компаніями під час зустрічі.

Після заходу представники компаній провели нараду із завідувачем кафедри програмних засобів С.О. Субботіним. Під час наради було узгоджено договори про співробітництво із компаніями Incode та Squro, обговорено подальшу співпрацю із компаніями Light IT та Livestream, а також перспективи співпраці із компаніями Apriorit та Beetroot Academy.

Учасниками заходу відзначено наявність великої потреби в IT-кадрах у Запорізькому регіоні, Україні та світі, висловлено зацікавленість у широкій співпраці із кафедрою програмних засобів ЗНТУ, працевлаштуванні її студентів та випускників, інтеграції навчального процесу кафедри та виробничого процесу компаній.

Співпраця кафедри програмних засобів ЗНТУ із ІТ-підприємствами регіону забезпечує гарантії працевлаштування студентів та випускників, дозволяє сприяти удосконаленню навчального процесу шляхом посилення практичного компоненту та організації трансферу знань у трикутнику знань «наука-освіта-виробництво».

Сергій Субботін
завідувач кафедри програмних засобів