Міжнародний проект для молодих вчених

07.05.2014 11:36

tempus28-29 квітня 2014 р. представники Запорізького національного технічного університету, професор, д.т.н. С.О. Субботін та доцент, к.т.н. А.О. Олійник відвідали Жилінський університет (м. Жиліна, Словацька Республіка), де взяли участь у стартовій нараді за міжнародним проектом «Центри передового досвіду для молодих вчених» (CERES), що фінансується Європейською Комісією, разом із представниками університетів-партнерів із м. Жиліна (Словаччина), м. Брно (Чехія), м. Падеборн (Німеччина), міст Гомель, Брест, Мінськ (Білорусь) та міст Київ і Дніпропетровськ (Україна).

Нараду відкрили із привітальними словами до учасників проекту ректор Жилінського університету, проф., доктор філософії Т. Чорейова, декан факультету управління та інформатики проф., доктор філософії Е. Кршак, та координатор проекту від Жилінського університету проф., доктор філософії К. Матіашко. На нараді було укладено договір про співпрацю між ЗНТУ та Жилінським університетом, що визначає основні напрямки співробітництва у навчальній та науково-дослідній роботі.

Учасники ознайомилися із основними завданнями проекту та плановими засобами їх досягнення та контролю, визначили пріоритетні дії на найближчий час. Головною метою проекту є покращення умов для проведення досліджень молодими вченими відповідно до науково-дослідної та інноваційної концепції та реалізація програми партнерства між підприємствами та університетами з України, Білорусії і країн ЄС. Проект передбачає навчання цільових груп (представників підприємств, викладачів та молодих вчених), поширення знань серед інших університетів, впровадження результатів на місцевих підприємствах. Термін виконання проекту: 01 грудня 2013 – 30 листопада 2016. Обсяг фінансування проекту – понад 600 тисяч євро.

Представники партнерських університетів виступили із презентаціями університетів. Зокрема у доповіді проф. С.О. Субботіна було представлено діяльність як ЗНТУ в цілому, так і зокрема – Ради молодих учених і спеціалістів. Були зазначені проблема забезпечення доступу молодих науковців з пост-радянських країн до наукових цифрових бібліотек та низька кількість закордонних публікацій у партнерських університетах з СНД. Розглянуто та підтримано пропозиції Жилінського університету щодо організації та видання на його базі нового наукового журналу для публікації результатів досліджень молодих учених партнерських університетів.

У виступі проф. Жилінського університету В. Левашенко було запропоновано безкоштовно передати партнерським університетам програмне забезпечення для автоматизації організації науково-дослідної роботи молодих учених в аспекті виконання дипломних робіт. Також розглянуто питання щодо надання партнерським університетам обладнання за рахунок Європейської Комісії. Зокрема заплановано придбання для ЗНТУ нового комп'ютерного обладнання.

Представник ЗНТУ проф. С.О. Субботін був запрошений та включений до роботи у складі програмного комітету міжнародної наукової конференції з цифрових технологій «Digital Technologies 2014», що проводитиметься у м. Жиліна цього року під егідою IEEE та ESRA, публікації у збірнику якої входитимуть до наукометричної бази SCOPUS та цифрової бібліотеки IEEE.

Також організатори забезпечили для учасників цікаву культурну програму, що включала екскурсії та спільні заходи для встановлення контактів між представниками партнерських університетів.