Архів рубріки "Конференції"

Секція «Програмні засоби» конференції «Тиждень науки» ЗНТУ

19.04.2017 00:24

18 квітня 2017 р. на кафедрі програмних засобів ЗНТУ працювали кафедральна секція щорічної науково-технічної конференція студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів «Тиждень науки» та підсумкове засідання конкурсної комісії конкурсу студентських наукових робіт «SmartCity» («Розумне місто»), що проводився спільно з Громадською організацією «Запорізька незалежна суспільна організація» (ГО «ЗНСО») за підтримки міжнародного проекту «Центри передового досвіду для молодих учених» програми «Темпус» Європейського Союзу (реєстр. номер 544137-TEMPUS-1-2013-1-SK-TEMPUS-JPHES) та Ради молодих учених і спеціалістів ЗНТУ. В межах проведених заходів студентами, молодими ученими і викладачами було представлено численні доповіді за тематикою науково-дослідних робіт кафедри програмних засобів.

Читати далі...

Літня школа для молодих учених за проектом Темпус CERES

27.09.2016 17:00

В межах VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій" в Запорізькому національному технічному університеті (ЗНТУ) у період з 21 по 26 вересня 2016 року проводилася Літня школа для молодих учених "Modern Trends in Young Education" за міжнародним проектом  "Центри передового досвіду для молодих учених" (CERES) (Реєстр. № 544137-TEMPUS-1-2013-1-SK-TEMPUS-JPHES) програми "Темпус" Європейського Союзу. Загальна кількість учасників конференції становила понад 150 осіб, у тому числі учасників Літньої школи становила понад 50 осіб, з яких значну частину складали молоді учені.

Відкрив школу ректор ЗНТУ, проф. Бєліков С.Б. У своїй промові він привітав учасників школи, розповів про історію і сьогодення університету. Проф. С.Б. Бєліков також приділив особливу увагу питанням міжнародного співробітництва, підкреслив значущість проектів Темпус та Еразмус+ для розвитку ЗНТУ та встановлення контактів із іноземними вишами.

Читати далі...

IT-форум як засіб реалізації трикутника знань “наука-освіта-виробництво” у підготовці молодих фахівців з інформаційних технологій

27.09.2016 16:47

За сприяння Запорізької міської ради та організаційної підтримки студентського профкому ЗНТУ, ради молодих учених і спеціалістів ЗНТУ, проекту «Центри передового досвіду для молодих учених» (CERES, реєстр. № 544137-TEMPUS-1-2013-1-SK-TEMPUS-JPHE) програми "Темпус" Європейського Союзу, що виконується на кафедрі програмних засобів ЗНТУ, було організовано участь понад 100 студентів, аспірантів та молодих викладачів ЗНТУ в IT-форумі, що проводився 16 вересня 2016 р. в приміщенні "Козак-палацу".

Читати далі...

Звіт про роботу спеціальної секції «Вбудовані систем та IoT (DESIRE)»

23.09.2016 00:36

22 вересня 2016 року на базі кафедри програмних засобів в рамках VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій», за планом проекту TEMPUS 544091-TEMPUS-1-2013-1-BE-TEMPUS-JPCR [DESIRE] «Розробка курсів з вбудованих систем з використанням інноваційних підходів для інтеграції освіти, науки та виробництва в Україні, Грузії, Вірменії»працювала спеціальна секція «Вбудовані системи та ІоТ».

В роботі секції прийняли участь представники різних кафедр університету: програмних засобів, електричних та електронних апаратів, інформаційних технологій електронних засобів, комп'ютерних систем та мереж, радіотехніки та телекомунікацій.

Читати далі...

VІІІ міжнародна науково-практична конференція “Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій”

01.09.2016 00:35


21-23 вересня 2016 року
в запорізькому національному технічному університеті буде проходити VІІІ міжнародна науково-практична конференція “Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій”.

Тематика конференції (секції):

  • Радіотехнічні, радіолокаційні та навігаційні системи
  • Телекомунікаційні системи та мережі
  • Сучасні інформаційні системи і технології
  • Інформаційні технології в проектуванні та виробництві електронних апаратів
  • Безпека інформаційно-комунікаційних систем
  • Фізика і технологія мікро- та наноелектроніки

Запрошуємо студентів та співробітників кафедри відвідати секції та взяти участь в обговоренні доповідей.